Annonse

Å være forberedt på kriser og vanskelige tider er mer aktuelt enn noensinne, og i den forbindelse er det også relevant å se på lager av matvarer i egen bolig. De aller fleste nordmenn bor svært nære én eller flere dagligvarebutikker, men det er åpenbart at det er smart å ha et eget minilager hjemme.

Fornuftig lagring av varer med lang holdbarhet

Alle husholdninger er unike, både når det gjelder behov, ønsker og forutsetninger for å lagre mat i egen bolig. I en liten leilighet har du kanskje bare plass til litt ekstra i kjøkkenskapene, på en større gård kan det være rom for en gigantisk pallereol der tørrvarer kan kjøres direkte inn. Disse rammebetingelsene kan gi noen begrensninger, men også muligheter når det gjelder å være kreativ og for eksempel velge matvarer md høyt energiinnhold.

Samtidig er det viktig å velge lagervarer som er tilpasset det familien spiser til vanlig. I en krisesituasjon kan det være nødvendig å forandre på mye, men det er lurt å legge opp til et kosthold som er så like som mulig det dere er vant ved.

Rullering av matvarer i boder og skap

En fornuftig plan for egenberedskap kan spare deg for mye penger, hvis du planlegger innkjøp, handler på tilbud og kjøper store kvanta. Imidlertid finnes det også en risiko for at du mister kontrollen over lageret, noe som igjen kan føre til at varer går ut på dato eller blir ødelagt.

Igjen er planlegging rundt eksisterende vaner og forbruk nøkkelen. Du vil neppe spise feltrasjoner eller frysetørket mat i hverdagen, slike detaljer bør derfor utgjøre en relativt liten del av lageret. Ha heller hovedfokus på enkle ting, som korn, mel, sukker og hermetikk. Da blir det mye enklere å rullere lageret over tid, noe som har mye å si for totaløkonomien. Et lager fylt opp med tørrvarer kan på den måten gi bedre hverdagsøkonomi.

Print Friendly, PDF & Email